ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายก้านตอง เส็งเอี่ยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/11/2012
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 234015
Page Views 331717
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1 แบบ 108 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2 แบบ 216 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 2,878,100 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบอาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 3,816,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครู แบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 150,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครู แบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 150,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครู แบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 190,500 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียนหญิง แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 40,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียนชาย แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 70,000 บาท
เพิ่มเติม..