ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายก้านตอง เส็งเอี่ยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/11/2012
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 234040
Page Views 331742
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

ภายในปี 2561 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ     
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานส
ากล

Vision

In 2018 Khaothongphittayakom school to be learning organization, development
of learners
have quality standard of basic education comparable to
world-class standard