ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายก้านตอง เส็งเอี่ยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/11/2012
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 234016
Page Views 331718
คณะผู้บริหาร

นายก้านตอง เส็งเอี่ยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรัชนา สุขรอด
รก. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางจิระนันท์ ยอดนิล
รก. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

นางสาวสุมาลี ดำรงไชย
รก. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสมศักดิ์ เหล่าเนตร
รก. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางปราณี สละทองอินทร์
รก. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน