ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายก้านตอง เส็งเอี่ยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/11/2012
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 234014
Page Views 331716
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายดิเรก พูนศรีไทย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุมาลี ดำรงไชย
ครู คศ.3

นางปราณี สละทองอินทร์
ครู คศ.3

นายณัฐพล ภู่ตระกูล
ครูผู้ช่วย