ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายก้านตอง เส็งเอี่ยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/11/2012
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 234027
Page Views 331729
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทองคิด ฤทธิรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัชนา สุขรอด
ครู คศ.3

นางสาววลัยภรณ์ พรมพิทักษ์
พนักงานราชการ